1 "Martin Kellerman" av Tomas Lappalainen

Gcz Kellerman   127 sidor
Utgiven av Orosdi-Back förlag, 201106

Jag trodde den här boken skulle vara som en lång intervju men Rockys skapare Martin Kellerman. Istället har Tomas Lappalainen skrivit en blandning mellan hyllning/nostalgisk tillbakablick och stel litteraturvetenskaplig studie. Alltså inte vad jag förväntat mig. I stort sett alla av Lappalainens exempel är tagna från Rockysamlingarna del 14 och och framåt. Endast enstaka från de tidigare.

När jag började läsa denna "avhandling" (?) så trodde jag att början av boken var som en inledning hur Lappalainen kom i kontakt med Kellerman, när och hur de träffades på diverse fik i Stockholm, dvs lite som en metoddel i en universitetsuppsats, men mer populärvetenskapligt, essäaktig. Men det visade sig att detta var stilen som skulle följa i hela brödtexten.

Även om boken är 127 sidor så är endast 42 sidor själva texten. Resten är de seriestrippar och diverse teckningar som Lappalainen nämner. Jag inser att de måste vara med för ej insatta Rockyläsare men jag blev bara så paff över att "texten" slutade redan på sidan 42. Det hade varit bättre om de omnämnda stripparna bakades in i brödtexten direkt när de diskuterades.

Ärligt talat så läste jag bara hälften av de 42 sidorna. Sedan var jag så irriterad att resten av sidorna endast skummades.  Klar besvikelse. Leta hellre upp originalet, varför inte i form av den tioåriga samlingsvolymen?
RSS 2.0