Idag är allt - av Nicola Yoon (The Sun is also a star)

Fin kärlekshistoria mellan en kille (Daniel, som tror på kärleken, romantik och känslor) och en tjej (Natasha, som måste ha vetenskapliga bevis på allt, tror absolut inte på något så abstrakt som kärlek). Läsaren möter dem under en dag när Daniel ska intervjuas till Yale och Natasha ska försöka göra ett sista försök att inte bli utvisad (hela hennes familj är papperslösa invandrare från Jamaica och de måste lämna landet samma kväll).
 
Intressant berättarstruktur. Boken växlar berättare mellan Daniel och Natasha, ungefär varannat kapitel. Ibland får karaktärer i periferin ett eget kapitel, ett bra sätt att förstärka helheten och förstå varför de personer som Daniel och Natasha träffar agerar som de gör. Ibland dyker det upp ett kort "fakta"-kapitel om något viktigt i boken. Påminner mig i strukturen om boken "I huvudet på Colin Fischer" av Ashley Edward Miller och Zack Stentz.
 
Möjliga sidor för diskussion:
s. 5 Carl Sagans definition av uttrycket "från grunden".
s. 20 Om namn som identitetsmarkörer, kopplat till Daniels koreanska bakgrund.
s. 82 Här börjar ämnet om kärlek går att studera vetenskapligt. Daniel använder sig av "36 frågor för att bli kär".
s. 113 Möjlig bokpratssida. Natasha tänker på hoppet hon har, kopplat till Emily Dickonsons dikt om hoppet som en fjäder.
s. 144-45 Möjliga bokpratssidor:  "Luktade du på mig?" Daniel förklarar sig poetiskt och Natasha kan inte försvara sig mot det poetiska.
s. 153 "Var kommer du ifrån 'egentligen'? " Om folks fördomar. Folk ser vad de vill. Om Daniel som är född i USA men att alla ser honom som korean.
s. 174 Bokens titel. Om Robert Herricks dikt "Råd till unga flickor att bruka tiden väl". Daniel tror att den handlar om sex medan Natasha säger "Han kanske bara menade att vi borde leva för stunden. Som om idag är allt vi har". På samma sida refereras också den engelska titeln. Natasha tycker att det finns så många dikter om stjärnor men nästan inga om solen och hon säger "solen är också en stjärna och den är vår viktigaste."
 
RSS 2.0