4 Färglös / Pale av Chris Wooding

Bokpratssidor: s. 34-37
(Från "En av tvillingarna..." till "Stick iväg till dina färglösa vänner" eller t.o.m. kapitlet ut s. 37))
 
 
RSS 2.0