Coolt med ADHD - av Malin Roca Ahlgren, Susanne Israelsson Stenberg, Carl-Marcus Ramstedt

Det mesta är kaos för Alice i skolan. Hon gillar typ slöjd, idrott och bild men resten är så svårt att fokusera på. Någon minut med svenska så har börjat tänka på helt andra grejer. 
 
Bokpratssidor. S. 20 -24
Från "Alice, var är din mattebok."  Till kapitlet ut. 
Lång text men bra.
 
 
RSS 2.0