Measle Stubbs och vredesmunken av Ian Ogilvy

Measle Stubbs föräldrar är döda. Han bor hos släktingen Basil i en hemskt och smutsigt hus. Basil är både elak och orättvis. Egentligen vill Basil bara komma åt Measles arv. Allt är hemskt i huset förutom ett rum längst upp i huset. Där finns Basils modelljärnväg. Självklart får Measle inte vara där. 
 
Men Measle luras. Han säger att banken ringt och Basil måste gå dit. Nu kan Measle gå in i rummet han inte får vara i. Förklara hur fint järnvägsmodellen är. Alla hus och till och  med alla små figurer och hur bra de ser ut i ansiktena.
 
Bokpratssidor: s. 30-32. 
Från "Jag kom hit i precis rätt ögonblick..." till "Det var Measle som blev mindre."
 
 
RSS 2.0